Objectif 21, aktif vatandaşlığı teşvik etmeyi amaçlayan bir dernektir.
Fransız-Türk topluluğunun sesini savun ve taşı